Setter inn ekstrastillinger

Sykefraværet i Sola kommune har holdt seg relativt stabilt siste året, men pleie— og omsorgs- sektoren peker seg ut negativt og har fått tilført stillinger.