Ny utlysning etter helsesjef i vest

Ansettelsesutvalet i Helse Vest RHF har vedteke å lysa ut stillinga som administrerande direktør på nytt. Årsaka er at utvalet ønskjer eit breiare søkjargrunnlag.