Graverende tyveri

Midt på blanke formiddagen tok tyvene med seg en to tonns gravemaskin.