- Kraftutbygging mot avfolking

Framlegget til NVE om kraftutbygging i Saudafjella får truleg fleirtal i fylkesutvalet i Rogaland måndag.