Glede i blikket

Flytende på en fjøl-prinsippet ligger til grunn forkarriereplanleggingen til Geir Sverre Braut. Nå har fjøla seiltrett inn i toppledelsen i Statens helsetilsyn, landets øverstekontrollinstans for helsetjenesten.