Miljø-thrilleren Figgjoelva

Figgjoelva er renere enn på flere tiår. Men elvemiljøet truesstadig av akutte utslipp. Rømt oppdrettslaks og regnbueørret gårvillaksen i næringa, vannføringen er under press. I morgen, 15.juni, åpner en ny laksesesong i elva.