Stort kommuneselskap drøyer

Målet er å danne ett felles selskap for drift av vann, avløp og renovasjon (VAR) i Jær-regionen. Men det vil ta minst ett år mer enn forutsatt.