Stavanger forkastet boplikt

I 1997 ble det vurdert å innføre boplikt i Gamle Stavanger. Fordi ryfylkinger kjøpte opp eiendommer og brukte de som hytte.