Kurs om islam

Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK) ved Misjonshøgskolen setter i gang et studium for folk som møter muslimer i sin yrkessammenheng i asylmottak, kommune, helsevesen, politi og skoleverk.