Sandnes-bønder slår seg løs

12 gårdsbruk i Sandnes— området har dannet et serviceselskap sompåtar seg varierte arbeidsoppdrag.