Rotete system

Frode Eikenes er kappellan i Katolsk Sokneprestembete, eller Den katolske kirken, i Stavanger. Han er skeptisk til hvor lite kontroll det er over medlemslister.