SiR må betale

STAVANGER: SiR (Sentralsjukehuset i Rogaland) klaget til Direktoratet for Arbeidstilsynet om å få tilbakebetalt tvangsmulkt på drøyt 1,4 millioner kroner. Klagen er blitt avslått.