Som et skjærerede

Advokat Paul Aakre har bistått ekteparet Vanglo i denne saken, oghan sier at det juridisk sett ikke er en enkel sak fordi det bleopplyst at huset hadde vært en hytte, og at det var i enkel stand.