Fylkeslegen: - Noe må gjøres

Fylkeslege Geir Sverre Braut har vært med på å lage en stortingsmelding om verdiene i den norske helsetjenesten.