- Heller grønn motorvei!

Beboere på Våland frykter dårligere bomiljø når Eiganes-tunnelen ogRyfast-tunnelen fra Hundvåg kommer ut på Motorveien. For å skjermenærmiljøet mener de at det må bygges en kulvert over Motorveien.