Psykiatriske sentre lagt ned

Aktiviteten i Hillevåg, Storhaug dagtilbud og Dueslaget på Eiganes blir lagt ned. Brukere og ansatte overføres til andre psykiatriske sentre i Stavanger.