Rogalandsforskning med i stort prosjekt innen havforskning

Forskere ved Rogalandsforskning skal spise kirsebær blant de store i Europa i tre år framover. Prosjektet de skal delta i er å finne fram til måter å måle helsetilstanden i havet.