Hvor lenge skal Vågen være stengt?

Vågen skal være stengt i perioder om sommeren. Tilgjengelighetentil Stavanger sentrum må bli bedre.