Vil ha høy valgdeltakelse

Leder av Foreldrenes arbeidsutvalg (fau) ved Sviland skole, Geir Ingvald Svihus, forstår ikke kritikken fra nynorskforeldre i bydelen.