Nødvendig med lukkede møtedører

Rådmann Ole Hetland avviser at kommunen opptrer på kant med lovenved å ha lukkede møter i forhandlingsutvalget.