Dømt til å legge nytt gulv

En voldgiftsdom fastslår at Hana kirke ikke skal betale for reparasjonen av golvet med sprukne steinheller. Men dagmulkt slipper mureren å betale.