Åpner for flere gratis tomter

Hå kommune vil gjerne ta seg betalt for nye industritomter i Kviamarka. Men åpner likevel for at flere næringsmiddelbedrifter kan få gratis billett.