Bom- penger til 2021

DYR FERIETUR: Tiere og tjuekroninger kan bli mangelvare. Fylkesutvalget i Vest-Agder stoler ikke på statsfinansene, og vil forlenge bompengeringen rundt Kristiansand i verste fall til 2021.