Flere tilbud enn man aner

— Byens ungdomstilbud må markedsføres bedre. I tillegg må ungdommene selv delta i planleggingen. Vi vil innkalle alle aktørene til ett eller to møter hvert år for å diskutere tilbudene som gis til ungdom, sier Bjarte Bjørnsen, leder av prosjektet Ung i ung by.