Tokkedrapet kommer ikke til Høyesterett

Drapsdømte Terje Kallesten (24) fra Klepp og Karl Erik Torsen (25) fra Time får ikke sakene sine opp for Høyesterett.