Stryk til fylkesvaskeriet

Bostyrer Odd Jo Forsell mener økonomistyringen ved Rogaland Fylkesvaskeri i flere tilfeller sto til stryk.