Uakseptabelt av UDI

Magnhild Meltveit Kleppa reagerer sterkt på måten Sokndal behandles av UDI i asylmottak-saken.