Fylket jublar ikkje for ny skuleskyss

Hvis Finnøy kommune legg ned ungdomstrinnet på Sjernarøy, kan det henda elevane må reisa med ferje til sentralskulen på Judaberg.