Faresignal for parforholdet

Når det egentlige livet oppleves å være utenfor familien, er det et faresignal for parforholdet.