Minnet «Æger» på Ulsnes

Arnold Ellertsen (82) fra Stavanger satt midt i skuddlinjen da torpedojageren «Æger» ble bombet av tyske fly i Byfjorden 9. april 1940.