Præriebyen på 1930-talet

Nærbø Trelast, heimen til Svein Inge Årrestad, var ein nøkkelbedrift i Nærbø— samfunnet i mellomkrigstida. Korleis var det å veksa opp i ein nyetablert stasjonsby?