Trangt om plassen i SFO

Randaberg-ordføreren vil rydde plass til alle søkerne tilskolefritidsordningen. 20 elever Grødem og ni elever ved Goa skolefår ikke plass i skolefritidsordningen i kommunen. Det erbokstavelig talt ikke plass til flere SFO-elever på skolene, ogøkonomien strekker ikke til å bygge eller leie lokaler.