Birgittesaken skal etterforskes mer

Rettsmedisinske eksperter skal gjøre nye og svært omfattendeundersøkelser av tekniske spor i birgittesaken.