Planlegger for lavere folkevekst

Utkastet til ny kommuneplan i Klepp (2002-2013) legger til grunn en klart lavere folkevekst enn gjennomsnittet for de siste årene.