11 tatt med promille

400 bilførere ble promille-kontrollert ved Liapynten ved Hafrsfjord lørdag morgen. Seks ble tatt med promille.