90-åringer slokket brann

Et stearinlys antente kjøkkengardinene til ekteparet Elfrid ogSigurd Lima på Ålgård. Rask reaksjon fra ekteparet på rundt 90 århindret katastrofen.