Ildsjelene lyser opp Rovikheimen

De har alle mistet sine foreldre, men det stopper ikke velforeningen på Rovikheimen fra å fortsette dugnadsarbeidet for de gamle. Pådriver Elna Stangeland ble denne uken hedret av gjengen for sin innsats.