Organisasjonene jakter på innvandrerungdom

Språk, kultur, tilgjengelighet og særnorsk tradisjon erutfordringene organisasjonslivet i Stavanger ser på som de størstefor å få flere medlemmer av ikke-vestlig opprinnelse.