Vassøy-løsning ble nedstemt

Rogaland kollektivtrafikk ønsket å bruke Ormøy kai som en midlertidig løsning på kapasitetsproblemene på ferja til Vassøy. Det sa Stavanger kommune nei til.