Demonstrerer mot vern av gravhaugar

Som ein trugande protest står tre hjullastarar og ein gravemaskin ihelga parkert like ved dei fire gravhaugane som miljøvernministerSiri Bjerke har verna.