Går mot eldre- omsorg i Syden

Omsorgssjefen vil prioritera nye eldreprosjekt i Sandnes framfor i prosjekt i Syden.