Luftvåpen mot algene

Chattonella-algene herjer fortsatt i oppdrettsanleggene i Lyngdalog Farsund, om enn ikke med samme intensistet som tidligere. PåHidra bruker oppdretterne komprimert luft for å holde algene påavstand.