Alger utenfor Eigersund

Oppdretterne i Rogaland skjerper beredskapen. Prøver tatt fradanskeferje "Bergen" utenfor Eigersund og som ble analysert iettermiddag, viser 180.000 Chattonella-celler per liter.