Bussene skal fram først

Statens vegvesen foreslår at trafikken i St. Olavs gate skal få forkjørsrett i krysset med Gjesdalveien.