Skepsis til høyblokk oppå Straen Senteret

Planen om å bygge en høyblokk på 20 etasjer, oppå det fire etasjerhøye Straen Senteret, blir møtt med mange motforestillinger.