Færre syke med flere ansatte på jobb

Mindre stress, redusert sykefravær og bedre arbeidsmiljø. Det ble resultatet da Vatne og Stangeland barnehager fikk ansette en ekstra fast vikar i ti måneder.