Lover kutt i støy og støv

Norges største pukkverk ønsker å skjerpe miljøprofilen. — Vi kan redusere støvproblemet dramatisk, sier driftsleder Fritz Holm i Norsk Stein på Jelsa.