Fiskere i klinsj med bønder

Bjerkreimselva er en av Sør-Norges beste lakseelver. Derfor er det steile fronter mellom verne— og utbyggingsinteresser.