- En halv prosent ned er riktig signal

Selv om en rentenedsettelse på en halv prosentenhet ikke er all verden i de flestes lommer, er det riktig signal til riktig tid. Det er de fleste enige om.