Orakel for funksjonshemma

Funksjonshemma Kristian Bore har spesialisert seg på å rettleia andre funksjonshemma. Han får ikkje løn, men tysdag får han pris av fylkestinget.